Warszawska Szkoła Astrologii
Do³¹cz do nas na Facebooku

Regulamin kursów internetowych w Warszawskiej Szkole Astrologii

1. Warszawska Szkoła Astrologii jest prowadzona przez firmę Albireo s.c. Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel, ul. Pruszkowska 29 lok. 259, 02-119 Warszawa, NIP 524-22-82-631.

2. Uczestnik kursu ma prawo do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, proszenia o pomoc w wykonywaniu ćwiczeń, korzystania z konsultacji z nauczycielami określonej w opisie kursu, a także rzetelnej oceny swojej pracy i postępów w nauce.

3. Wszystkie materiały pisemne i graficzne, które uczestnik dostaje w ramach kursu, są objęte prawem autorskim i należą do Albireo s.c. Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel, o ile nie jest stwierdzone inaczej. Uczestnik ma prawo korzystać z nich na własny prywatny użytek. Zabronione jest publikowanie w jakiejkolwiek formie (druk, strony internetowe, systemy wymiany plików) i udostępnianie osobom trzecim materiałów należących do Warszawskiej Szkoły Astrologii.

3. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Szkołę Astrologii prowadzoną przez Albireo s.c. swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji kursu w celach komunikacyjnych, dydaktycznych, statystycznych, archiwalnych. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

4. Uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu po jego zakończeniu w formie elektronicznej lub papierowej (do wyboru).

Dane kontaktowe szkoły

Warszawska Szkoła Astrologii
ul. Pruszkowska 29/259
02-119 Warszawa

Telefony:
0-600-218-488
0-600-218-588